Cooling Fan

การระบายความร้อนจากตัว CPU มีความจำเป็นมาก เพราะเมื่อเปิดเครื่องพิวเตอร์แล้ว CPU จะเริ่มทำงาน มีการผ่านเข้าออกของกระแสไฟฟ้าภ

read more

แบบหล่อคอนกรีต

แบบหล่อคอนกรีต คือ แบบที่ทำจากวัสดุ อาทิเช่น ไม้ , ไม้อัด , เหล็ก , ไฟเบอร์กลาส , พลาสติก หรือแม้กระทั่งที่เป็นคอนกรีตเอง เพื่อใ

read more

ความสำคัญของท่อประปา

ท่อประปามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำหน้าที่ลำเลียงน้ำประปา ไปยังบ้านเรือนประชาชน ลักษณะของท่อประปาจะเป็นโครงข่ายขอ

read more

ปั๊มเติมสารเคมี

ซีลเครื่องกล, ปั๊มเติมสารเคมี, ปั๊มสูบถ่ายสารเคมี : นิธิ ธัญ คอมเมอร์เชียล บจก.ซีลเครื่องกล Mechanical Sealปั๊มเติมสารเคมี, ปั๊มสูบถ่าย

read more